ปรับแต่ง Vscode สำหรับ Front-end developer

Programing Apr 29, 2020

นอกจากผมจะต้องดูแลเรื่อง DevOps แล้วในบ้างครั้งผมก็ต้องมาช่วยน้องๆ ในทีมเขียน Front-end บ้างเพราะผมโตมาจากสาย front-end developer และเครื่องมือที่ไว้ใช้เขียนโปรแกรมก็คือ Vscode

โดย Vscode นั้นมี Extension ให้ใช้งานเยอะมากๆ (กอไก่ล้านตัว) ซึ่งผมจะมาบอกว่า Extension ตัวไหนที่เหมาะสำหรับคนเขียน Front-end กันบ้าง มีดังนี้...

1. Bracket Pair Colorizer 2

แยกสีตัวปีกกา
แยกสีตัวปีกกา

มันเอาไว้แยกสีให้กับตัวปีกกา (bracket) เพื่อให้เรามองเห็นสะดวกขึ้น

code --install-extension CoenraadS.bracket-pair-colorizer-2

2. Markdownlint

ผมติดการเขียน markdown ไปแล้วเพราะต้องเขียนพวก readme.md บ่อยๆ มันจึงมีประโยชน์มากในไฮไลท์สี markdown ให้

code --install-extension DavidAnson.vscode-markdownlint

3. ESLint

eslint ไว้ให้เราเขียนโค้ดตามกฎมาตรฐานต่างได้ถูกต้อง

code --install-extension dbaeumer.vscode-eslint

4. Githistory

ตามชื่อเลยครับไว้ดูข้อมูล git ต่างๆ ใน repo ที่เราทำงานอยู่

code --install-extension donjayamanne.githistory

5. Gitlens

ผมชอบมากเพราะมันสามารถดู history ของการแก้ไขแต่ละบรรทัดหรือแต่ละไฟล์ได้เลย สะดวกโครตๆ และมีความสามารถอื่นอีกเพียบ

code --install-extension eamodio.gitlens

6. Prettier - Code formatter

จัดโค็ดเราให้สวยงามดูง่ายมากขึ้นรองรับหลายภาษาเช่น JavaScript, TypeScript, Flow,  JSX, JSON, CSS, SCSS, Less, HTML, Vue , Angular, GraphQL, Markdown, YAML

code --install-extension esbenp.prettier-vscode

7. Indent-rainbow

ทำสีสรรค์ให้กับ indent ของเรา ทำให้มองเห็นได้ง่ายขึ้น

แยกสีแต่ละ indent ให้เลย
แยกสีแต่ละ indent ให้เลย
code --install-extension oderwat.indent-rainbow

8. gitignore Generator

ตัวสร้าง .gitignore ให้เราง่ายโครตๆ สมมติเราเขียน nodejs อยู่แล้วอยากรู้ว่ามาตราฐานเขา ignore อะไรบ้าง เพียงแค่พิมพ์บอกมัน มันจะก็สร้าง .gitginore สำหรับ nodejs มาให้เลย โดยอิงตาม gitignore.io

gitignore generator
gitignore generator
code --install-extension piotrpalarz.vscode-gitignore-generator

9. Sass

ไว้สำหรับ syntax highlighting, autocomplete และ snippets ให้กับไฟล์ .sass

code --install-extension robinbentley.sass-indented

10. Code Spell Checker

ไว้สำหรับตรวจสอบคำภาษาอังกฤษว่าเขียนถูกต้องไหม

code --install-extension streetsidesoftware.code-spell-checker

11. Change-case

เปลี่ยนรูปแบบฟอร์นให้เป็น พิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก ได้ง่ายๆ

เปลี่ยนรูปแบบฟอร์น
เปลี่ยนรูปแบบฟอร์น
code --install-extension wmaurer.change-case

12. JavaScript (ES6) code snippets

สำหรับคนเขียน javascript ต้องใช้

code --install-extension xabikos.JavaScriptSnippets

13. Reactjs code snippets

สำหรับคนเขียน reactjs ต้องใช้

code --install-extension xabikos.ReactSnippets

14. Vscode-styled-components

หันมาเขียน styled-components กันเหอะ :)

code --install-extension jpoissonnier.vscode-styled-components

มาดูในส่วนของการปรับแต่งค่าของ vscode ในไฟล์ setting.json ว่ามีอะไรบ้าง

 • ที่อยู่ใน OSX  $HOME/Library/Application\ Support/Code/User/settings.json
 • ที่อยู่ใน Linux ~/.config/Code/User/settings.json
{
  "git.autofetch": true,
  "workbench.iconTheme": "material-icon-theme",
  "workbench.editor.highlightModifiedTabs": true,
  "workbench.colorTheme": "Dracula Soft",
  "files.associations": {
    "Dockerfile*": "dockerfile"
  },
  "vsicons.dontShowNewVersionMessage": true,
  "emmet.includeLanguages": {
    "html": "html",
    "javascript": "javascriptreact",
    "css": "css",
    "sass": "sass",
    "scss": "scss"
  },
  "emmet.triggerExpansionOnTab": true,
  "editor.fontSize": 16,
  "editor.wordWrap": "on",
  "editor.tabSize": 2,
  "editor.defaultFormatter": "esbenp.prettier-vscode",
  "editor.formatOnSave": true,
  "editor.formatOnPaste": true,
  "editor.minimap.enabled": false,
  "editor.cursorBlinking": "smooth",
  "editor.cursorSmoothCaretAnimation": true,
  "editor.cursorStyle": "line",
  "editor.renderIndentGuides": true,
  "editor.suggestSelection": "first",
  "vsintellicode.modify.editor.suggestSelection": "automaticallyOverrodeDefaultValue"
}
 • workbench.editor.highlightModifiedTabs ทำให้ tab ของ vscode มีสีตอนเราอยู่ใน tab นั้นๆ
 • vsicons.dontShowNewVersionMessage เวลา extension มีการ update มันจะมีคำว่า new version แสดงมา ผมรำคาญก็เลยปิดซะ ฮาๆ
 • emmet.includeLanguages เปิดการใช้งาน emmet ให้กับภาษาที่เขียน ใครสงสัยว่า emmet คืออะไรดูเอา https://emmet.io/
emmet
emmet
 • emmet.triggerExpansionOnTab ใช้งาน Tab ให้กับ emmet
 • editor.wordWrap ถ้าโค็ดมันแสดงผลยาวเกินหน้าให้ขึ้นบรรทัดใหม่เลย
 • editor.tabSize กำหนดจำนวนช่องว่างตอนกด Tab ผมว่า 2 กำลังสวย
 • editor.defaultFormatter เลยตัวจัดการ format โค็ดเรา ผมก็เลยเลือกเป็น esbenp.prettier-vscode ที่ติดตั้งไว้
 • editor.formatOnSave เวลากดบันทึกไฟล์มันจะจัด format ให้อัตโนมัติ
 • editor.formatOnPaste เวลาที่เรา copy โค็ดมาจากไหนก็ตาม แล้วมา paste ไว้มันก็จัด format ให้อัตโนมัติ
 • editor.minimap.enabled ปิด minimap ขวามือ
minimap
minimap
 • editor.cursorBlinking ทำให้ตัว cursor ของ vscode ดู smooth ขึ้น
 • editor.cursorSmoothCaretAnimation ตอนเราเลื่อน cursor ให้มันดูลื่นขึ้น ไม่รู้อธิบายยังไง ลองทดสอบเอาละกัน ฮาๆ

ลองนำไปใช้งานกันดูนะครับแล้วการเขียนโค็ดของเราจะสนุกมากขึ้น :)

Arnon Kijlerdphon

IT manager & DevOps @Twin Synergy Co.,Ltd

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.