Programing

A collection of 3 posts

การกำหนดเลขเวอร์ชั่นใน package.json
Programing

การกำหนดเลขเวอร์ชั่นใน package.json

เวลาที่เราติดตั้งโมดูลใหม่ด้วยคำสั่ง npm i --save มันก็จะไปทำการเขียนข้อมูลลงใน package.json ให้โดยมีชื่อโมดูลและเลขเวอร์ชั่นกำกับประมาณนี้ "dependencies"

เพิ่ม prism syntax highlighting ใน Ghost blog
Programing

เพิ่ม prism syntax highlighting ใน Ghost blog

ปกติ Ghost รองรับการเขียน code formatting ลงในบทความอยู่แล้วผ่าน markdown ซึ่งการแสดงผลก็จะมีแต่ขาวกับดำ แต่ผมอยากให้มันมีการแยกสี code ให้ด้วย ซึ่งเราสามารถใช้ Prism