Life style

A collection of 6 posts

แชร์แนวทางและเครื่องมือการทำงาน Work from home
Life style

แชร์แนวทางและเครื่องมือการทำงาน Work from home

ช่วงนี้สถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) กำลังรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ในประเทศไทย ทำให้หลายๆ บริษัทเริ่มหันมาให้พนักงานทำงานที่บ้านกันแล้ว (Work from home) ซึ

สรุปการอบรม Agile 1 วันเพื่อนำมาใช้ในองค์กร
Life style

สรุปการอบรม Agile 1 วันเพื่อนำมาใช้ในองค์กร

ผมได้ยิน Agile มาก็นานมากแล้ว และได้อ่านจากบทความต่างๆ มาก็มาก แต่ก็ไม่เคยที่จะนำมาใช้งานจริงจังเลย นำเพียงบ้างส่วนของแนวคิด และวิธี scrum มาใช้

แนะแนวจอมยุทธหน้าใหม่เพื่อเข้าสู่วงการยุทธภพที่ลำปาง
Life style

แนะแนวจอมยุทธหน้าใหม่เพื่อเข้าสู่วงการยุทธภพที่ลำปาง

วันที่ 18-19 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมาพวกเราบริษัท ทวิน ซินเนอร์จี้ ได้รับเชิญให้ไปแนะแนวนักศึกษาปีสาม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ลาก่อนปี 2018 และขอต้อนรับปี 2019
Life style

ลาก่อนปี 2018 และขอต้อนรับปี 2019

ลาก่อนปี 2018 และขอต้อนรับปี 2019 หวังว่าทุกท่านจะได้ประสบการณ์มากมายจากปีที่ผ่านมา หากใครล้มเลว หรือผิดหวังสิ่งใดก็ขอให้มันเป็นครูของเรา แล้

ทำไมใช้ Ghost ทำ blog บริษัท
Life style

ทำไมใช้ Ghost ทำ blog บริษัท

Hello world!!!ต้องบอกก่อนว่าโดยส่วนตัวของผมนั้นเคยใช้งาน ตั้งแต่ Drupal, Wordpress และ Medium ในการทำบล็อกมาพอสมควร และจริงๆ blog.twinsynergy.co.th นั้นก็เคยทำบน Drupal มาก่อน