We are not waiting for future, We create the future

Tags


Tag

docker

วิธีการคัดลอกไฟล์จาก Container

20th September 2019

ในบ้างครั้งเราได้ทำการสร้าง docker container ขึ้นมา แล้วเราอยากนำไฟล์จากเครื่องเราเข้าไปยัง Container ที่ทำงานอยู่ หรือนำไฟล์ใน Container ที่ทำงานอยู่ออกมาที่เครื่องเรา เราสามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยคำสั่ง docker cp นำไฟล์จาก Container…

โครงสร้างโปรเจ็ค Dockerfile สำหรับ Microservice

13th September 2019

โครงสร้างการใช้งาน Dockerfile และ docker-compose.yml ในโปรเจ็คเล็กๆ นั้นโดยปกติ โครงสร้างจะเป็นแนวนี้ myapp/ - appcode/ - Dockerfile - docker-compose.yml และใน docker-compose.yml จะเขียนแบบนี้ version: '3' services: myapp:…

ประโยชน์ของการเรียกใช้ Base OS เดียวในทุก Docker image

6th September 2019

ในการ Build docker image เราจำเป็นตัองเลือกใช้งาน Base OS ก่อนซึ่งมันมีหลากหลายมากให้เลือกใช้ เช่น CentOS, Debian หรือ Alpine เป็นต้น แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนว่าชอบตัวไหน หรือเป็นสาวกตัวไหน ผมแนะนำว่าในโปรเจ็คของเรา ไม่ว่าจะมีกี่…

ทำให้ Docker image เล็กลงด้วยการรวมคำสั่ง

30th August 2019

คำสั่งต่างๆ ที่ถูกเขียนใน Dockerfile จะทำให้ตอนสร้าง Docker image ขึ้นมามีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งวิธีการที่จะช่วยให้มันเล็กลงได้ก็คือ การเขียนคำสั่งทั้งหมดไว้เป็นคำสั่งเดียว ซึ่งมันเป็นวิธีที่ง่าย และเห็นผลชัดเจนมากในการลดขนาด Do…

ความแตกต่างระหว่าง COPY และ ADD ใน Dockerfile

23rd August 2019

ใน Dockerfile จะมีคำสั่ง COPY และ ADD ให้ใช้งานโดยทั้งสองคำสั่งนี้ก็คือ การนำข้อมูลจากไหนสักแห่ง <src> เข้ามายังข้างใน Docker <destination> ของเรา ตัวอย่างการใช้งาน COPY hom* /mydir/ # เพิ่มไฟล์ที่ชื่อเริ่มต้นด้…