วิธีการคัดลอกไฟล์จาก Container

DevOps Sep 20, 2019

ในบ้างครั้งเราได้ทำการสร้าง docker container ขึ้นมา แล้วเราอยากนำไฟล์จากเครื่องเราเข้าไปยัง Container ที่ทำงานอยู่ หรือนำไฟล์ใน Container ที่ทำงานอยู่ออกมาที่เครื่องเรา เราสามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยคำสั่ง docker cp

นำไฟล์จาก Container มาเครื่องเรา

$ docker cp container_name:/tmp/ ./home/

นำไฟล์จากเครื่องเราไปยัง Container

$ docker cp ./home/ container_name:/tmp/

จบสำหรับเทคนิคสั้นๆ :)

Arnon Kijlerdphon

IT manager & DevOps @Twin Synergy Co.,Ltd

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.