ล้างพื้นที่บน gitlab-runner

DevOps Sep 27, 2019

สัปดาห์ที่แล้วอยู่ดีๆ pipeline บน gitlab ก็ดังพัง และไม่ทำงานโดนมันบอกว่าพื้นที่เต็มผมก็เลยเข้ามาดู Gitlab-ruuner ที่ได้ทำการติดตั้งไว้ใช้เองภายในบริษัทดู ก็พบว่าเนื้อที่มันเต็มจริงๆ

$ df -h
Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/vda1    155G 154G 1.2G 100% /

ก็เลยลองเดาว่าพื้นที่เต็มมันน่าจะเกิดจาก docker image ที่โหลดมาใช้แล้วไม่ได้ทำการเคลียทิ้ง

$ docker system df
TYPE        TOTAL        ACTIVE       SIZE        RECLAIMABLE
Images       181         2          112.6GB       112.5GB (99%)
Containers     2          0          0B         0B
Local Volumes    0          0          0B         0B
Build Cache     0          0          0B         0B

ผมเลยทำการจัดการลบ docker image ที่ไม่ได้ใช้ซะด้วย docker system prune -f แล้วรอสักพักให้มันทำงาน เราก็จะได้พื้นที่กลับมาแล้ว

$ docker system df
TYPE        TOTAL        ACTIVE       SIZE        RECLAIMABLE
Images       28         0          18.32GB       18.32GB (100%)
Containers     0          0          0B         0B
Local Volumes    0          0          0B         0B
Build Cache     0          0          0B         0B

$ df -h
Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/vda1    155G  54G 102G 35% /

Arnon Kijlerdphon

IT manager & DevOps @Twin Synergy Co.,Ltd

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.